Register partnerov verejného sektora a Zoznam hospodárskych subjektov

Podporujeme Vás v podnikaní so štátom a samosprávou výkonom všetkých činností oprávnenej osoby. Zapíšeme Vás do Registra partnerov verejného sektora a Zoznamu hospodárskych subjektov a Váš zápis udržíme aktuálny a vierohodný. Poskytujeme služby vo verejnom obstarávaní a právnu pomoc v konaniach s Úradom pre verejné obstarávanie. Nastavujeme zmluvné vzťahy tak, aby boli legálne a časovo stále bez budúcich ekonomických a právnych rizík.

Kontaktujte nás

V čo najkratšom možnom čase sa vám bude venovať tím odborníkov, ktorý kladie dôraz najmä na ochranu práv a záujmov svojich klientov.


Scroll to Top