Naše služby

Naše služby poskytujeme dôverne, rýchlo a spoľahlivo. Dôraz kladieme na ochranu práv a záujmov našich klientov. Spolupracujeme so skúsenými znalcami, notármi, prekladateľmi, audítormi a daňovými poradcami.

Sme pre vás výhodnejšou voľbou než zamestnávať podnikového právnika. Naša spolupráca stojí na slobodnom a flexibilnom prístupe a je prispôsobená vašim aktuálnym potrebám. 

S nami šetríte na personálnych a materiálnych výdajoch a získavate na svoju stranu skúsený a asertívne jednajúci tím odborníkov. Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.

Robíme veci inak ako ostatní, pretože disponujeme znalosťami z akademického prostredia a praktickými skúsenosťami z veľkého množstva mimosúdnych a súdnych konaní doma aj v zahraničí.

Individuálna a hromadná ochrana základných práv a slobôd

Chránime fyzické a právnické osoby pred nelegálnymi zásahmi štátnej moci, prijatou legislatívou a rozhodnutiami štátnych orgánov a orgánov samosprávy.

Pomoc odborovým organizáciám

Chránime práva odborových organizácií, ako aj individuálne práva ich členov pred nelegálnymi praktikami a zásahmi zo strany zamestnávateľov a štátnych orgánov.

Náhrada škody voči štátu

Chránime Váš majetok a radikálne požadujeme náhradu škody, ušlého zisku, nemajetkovej ujmy a finančného zadosťučinenia v prípadoch, keď je zodpovedným za škodu štát, pretože ju spôsobil výkonom verejnej moci. 

Náhrada škody na zdraví

Chránime Vaše zdravie a radikálne požadujeme odškodnenie a sociálne náhrady za úrazy, ublíženia na zdravý pri trestných činoch, nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pracovné úrazy a choroby z povolania.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora a Výkon funkcie oprávnenej osoby

Zadarmo Vás zapíšeme do Registra partnerov verejného sektora a zlepšíme Vaše podnikanie s našou komplexnou službou výkonu funkcie oprávnenej osoby. Využite naše služby a výhody ako individuálne konzultácie a prioritnú podporu.

Ostatné služby

Robíme veci inak ako ostatní, pretože disponujeme znalosťami z akademického prostredia a praktickými skúsenosťami z veľkého množstva mimosúdnych a súdnych konaní doma aj v zahraničí.

Scroll to Top