Videoporadňa

Choroby z povolania, Rozvod manželstva

Kedy sa z bežného ochorenia stane choroba z povolania? Jedná sa o ochorenia, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, pričom rizikové faktory na pracovisku, ktoré zapríčinili vznik choroby z povolania, musia byť objektívne potvrdené. Ako ďalej postupovať, ak máte podozrenie, že trpíte chorobou z povolania?

Rozvod manželstva je veľký životný krok, ktorý ovplyvní životy mnohých ľudí. Základom je dobre spracovaný návrh na rozvod jedného z manželov, ktorý obsahuje všetky zákonom určené náležitosti. Takto spracovaný návrh zjednoduší a urýchli priebeh celého konania o rozvode. Nechajte si poradiť odborníkom.


Pravidlá pre lyžiarov

Pre každú lyžiarsku sezónu platia sprísnené pravidlá pre lyžiarov, snowboardistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať. Pre svoju vlastnú bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku je dôležité poznať všeobecné pravidlá pre lyžiarov a prevádzkovateľov lyžiarskej trate.


Úver na vianočné darčeky

Na čo si dať pozor pri pôžičkách na darčeky? Odpoveď nájdeme v sčítaní nákladov na pôžičku a v porovnaní ročnej percentuálnej miery nákladov. Tento údaj totiž zahŕňa všetky poplatky a iné náklady na produkt. Buďte opatrní aj pred nekalými obchodnými praktikami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami.


Domáce násilie

Nový civilný sporový poriadok zaviedol novinky pri riešení domáceho násilia. Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné opatrenie, ktoré násilníkovi, ak je dôvodne podozrivý z násilia, dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu a zároveň priblížiť sa k obeti. Súd urobí prvé kroky už do 24 hodín.


Práva občanov so zdravotným postihnutím

Domnievate sa, že ste boli poškodený konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Poznajte svoje práva a získate to na čo máte zo zákona nárok ako osoba so zdravotným postihnutím. Vašim sprievodcom v tejto oblasti môže byť komisár pre zdravotne postihnutých.


Právo na vrátenie tovaru

Ako postupovať v prípade, ak tovar kupujete na internete a po prevzatí tovaru zistíte, že to nie je to čo ste očakávali a chceli by ste ho vrátiť? Právo na vrátenie tovaru kupovaného cez internet je jedným zo základných pravidiel európskej smernice 97/7/ES, ktorá sa zaoberá týmto novodobým trendom nákupu na diaľku, čiže cez internet. Poznajte svoje spotrebiteľské práva a naučte sa v nich orientovať.


Nájomné vzťahy

Ste nájomcom alebo naopak prenajímate nehnuteľnosť? Poznajte svoje práva a nenechajte sa oklamať. Základom je správny výber právneho režimu uzatvorenia nájomnej zmluvy a rovnomerné rozloženie práv a povinností vyplývajúce pre obe zmluvné strany. Vyznajte sa v osobitných právnych režimov nájomných vzťah, ktoré výrazne ovplyvňujú podmienky nájmu a možnosti skončenia nájmu.


Vyživovacia povinnosť, Domáce náslie

Vyhýba sa Váš bývalý manžel vyživovacej povinnosti stanovenej súdom na dieťa? Túto kritickú situáciu s neplatením výživného rieši zákon o náhradnom výživnom. Čo robiť v prípade, že dochádza k opakovanému napadnutiu zo strany člena domácnosti a spolužitie sa stalo neznesiteľným? Urobte kroky pre svoju ochranu a podajte návrh na obmedzenie užívacieho práva k domu alebo bytu, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčte.


Domáce násilie, Práva zdravotne postihnutých a kompenzačné príspevky

Pre obete násilia nie sú peniaze prvoradé, ale dokážu aspoň čiastočne zmierniť následky ujmy na zdraví. Na aké odškodné má nárok obeť násilia, kto Vás odškodní a ako žiadať o odškodné?


Výpoveď od zamestnávateľa, Úraz v zahraničí

Ak vás zamestnávateľ vyhadzuje z práce a neuvedie dôvod, robí chybu. Na súde uspejete. Poznajte svoje práva a nenechajte sa oklamať zamestnávateľom.

Úraz v zahraničí – ošetrenie
Máme pre vás návod ako postupovať pri úraze na dovolenke, ak ste v zahraničí a máte uzatvorené cestovné poistenie.


Vrátenie nepotrebných darčekov, Úrazy na svahu

Ako postupovať bez rizika, ak Vám zostanú nadbytočné veci? Čo je to verejné vyhlásenie? Je nevyhnutné rozlišovať medzi nákupom v kamennom obchode alebo nákupom na diaľku.

Pre každú lyžiarsku sezónu platia sprísnené pravidlá pre lyžiarov, snoubordistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať. Pre svoju vlastnú bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku je dôležité poznať všeobecné pravidlá pre lyžiarov a prevádzkovateľov lyžiarskej trate. Ako postupovať pri úraze? Kto je zodpovedný?


Zmluva o pôžičke, na čo treba pri nej myslieť?

Zmluva o pôžičke  je klientovi vystavená pri každej schválenej pôžičke. Skontrolujte si svoje zmluvy či obsahujú presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka, je definovaný presne predmet zmluvy, výška úroku, počet splátok, výška mesačnej splátky, termín splatnosti  a všetky podmienky za ktorých je pôžička poskytnutá. A samozrejme nesmieme zabúdať  aj na práva a povinnosti zmluvných strán. Pri problémoch so splácaním komunikujte s veriteľom, aby nebolo neskoro.


Právne nároky pri zle poskytnutej zdravotnej starostlivosti, Nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup úradníkov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou každoročne zisťuje nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti v desiatkach prípadov. V takýchto prípadoch je možné žiadať o náhradu škody. Orientujte sa aj v tejto oblasti.

Bojujte aj proti úradníkom a ich nezákonným rozhodnutiam a nesprávnym úradným postupom. Požiadajte o náhradu škody a žiadajte kompenzáciu od štátu.


Choroby z povolania

Kedy sa z bežného ochorenia stane choroba z povolania? Jedná sa o ochorenia, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, pričom rizikové faktory na pracovisku, ktoré zapríčinili vznik choroby z povolania, musia byť objektívne potvrdené. Ako ďalej postupovať, ak máte podozrenie, že trpíte chorobou z povolania?


Scroll to Top