Náhrada škody voči štátu

Chránime Váš majetok a radikálne požadujeme náhradu škody, ušlého zisku, nemajetkovej ujmy a finančného zadosťučinenia v prípadoch, keď je zodpovedným za škodu štát, pretože ju spôsobil výkonom verejnej moci. Vedieme konania o predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody so štátnymi orgánmi, súdne konania so štátom a medzinárodné súdne konania, napríklad pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. To všetko z jediným účelom, získať pre Vás spravodlivú náhradu a satisfakciu.

Kontaktujte nás

V čo najkratšom možnom čase sa vám bude venovať tím odborníkov, ktorý kladie dôraz najmä na ochranu práv a záujmov svojich klientov.


Scroll to Top