Individuálna a hromadná ochrana základných práv a slobôd

Chránime fyzické a právnické osoby pred nelegálnymi zásahmi štátnej moci, prijatou legislatívou a rozhodnutiami štátnych orgánov a orgánov samosprávy. Máme rozsiahle skúsenosti so zastupovaním ľudí a spoločností pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu a Výborom pre ľudské práva OSN.  Riešime jednotlivé prípady, ale aj hromadné prípady stovky opakovaných porušení. Hromadné spracovanie údajov a súvisiaca agenda nám nerobia žiadne problémy. V priebehu procesov spolupracujeme so skúsenými znalcami, znaleckými ústavmi a odbornými autoritami.

Kontaktujte nás

V čo najkratšom možnom čase sa vám bude venovať tím odborníkov, ktorý kladie dôraz najmä na ochranu práv a záujmov svojich klientov.


Scroll to Top