Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.

advokát – vysokoškolský učiteľ – vedec

Praktikujúce oblasti

Ústavné právo, Európske právo, Ľudské práva a slobody

O mne

Volám sa Branislav Fridrich a dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavil seba a našu advokátsku kanceláriu. Mohli ste ma vidieť v televízii, ale v reálnom živote som advokát, univerzitný vedecký a pedagogický pracovník a právny poradca.

Vysokoškolské právnické vzdelanie som ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som následne pokračoval v mnohých odborných aktivitách. Rigoróznu skúšku som vykonal vo vednom odbore ústavné právo, rovnako ako dizertačnú skúšku a obhajobu doktorandskej práce v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd. Splnením habilitačných kritérií a obhajobou habilitačnej práce, opäť spojenej s mojou srdcovou témou ľudských práv, som získal vedecko-pedagogický titul „docent“.

O našom tíme

Môj tím špecialistov, má dostatok skúseností na to, aby Vám poskytol špičkové právne služby vo vybraných oblastiach. To všetko s dynamickým prístupom mladých ľudí, ktorí nepotrebujú ukazovať vlastnú dôležitosť, ale sústredia sa na to podstatné – vás – nášho klienta.

Dlhý čas nášho pôsobenia vytvoril kontakty a väzby na odborné autority, ktoré radi využijeme vo váš prospech. Bez dlhých rečí a pretvárky budeme spoločne smerovať priamo k riešeniu.

Kontaktujte nás

V čo najkratšom možnom čase sa vám bude venovať tím odborníkov, ktorý kladie dôraz najmä na ochranu práv a záujmov svojich klientov.


Scroll to Top