so 100% nasadením Právne služby poznatky v praxi Univerzitné ochrany základných
práv a slobôd
Líder v oblasti

so 100% nasadením Právne služby poznatky v praxi Univerzitné ochrany základných
práv a slobôd
Líder v oblasti

Spolupracujte s nami

Naše služby poskytujeme dôverne, rýchlo a spoľahlivo. Dôraz kladieme na ochranu práv a záujmov našich klientov. Spolupracujeme so skúsenými znalcami, notármi, prekladateľmi, audítormi a daňovými poradcami.

Individuálna a hromadná ochrana základných práv a slobôd

Chránime fyzické a právnické osoby pred nelegálnymi zásahmi štátnej moci, prijatou legislatívou a rozhodnutiami štátnych orgánov a orgánov samosprávy.

Pomoc odborovým organizáciám

Chránime práva odborových organizácií, ako aj individuálne práva ich členov pred nelegálnymi praktikami a zásahmi zo strany zamestnávateľov a štátnych orgánov.

Náhrada škody voči štátu

Chránime Váš majetok a radikálne požadujeme náhradu škody, ušlého zisku, nemajetkovej ujmy a finančného zadosťučinenia v prípadoch, keď je zodpovedným za škodu štát, pretože ju spôsobil výkonom verejnej moci. 

Náhrada škody na zdraví

Chránime Vaše zdravie a radikálne požadujeme odškodnenie a sociálne náhrady za úrazy, ublíženia na zdravý pri trestných činoch, nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pracovné úrazy a choroby z povolania.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora a Výkon funkcie oprávnenej osoby

Zadarmo Vás zapíšeme do Registra partnerov verejného sektora a zlepšíme Vaše podnikanie s našou komplexnou službou výkonu funkcie oprávnenej osoby. Využite naše služby a výhody ako individuálne konzultácie a prioritnú podporu.

PravnyGuru logo red BIG 1000

Právny Guru

Potrebujete právnu pomoc, ale nechcete platiť vysoké ceny? S Právnym Guru získate rýchle a cenovo dostupné právne rady od skúsených právnikov online a už do dvoch hodín. Právne rady na jednom mieste so zárukou. 

Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.

Volám sa Branislav Fridrich a dovoľte mi, aby som Vám v krátkosti predstavil seba a našu advokátsku kanceláriu. Mohli ste ma vidieť v televízii, ale v reálnom živote som advokát, univerzitný vedecký a pedagogický pracovník a právny konzultant.

Kontaktujte nás

V čo najkratšom možnom čase sa vám bude venovať tím odborníkov, ktorý kladie dôraz najmä na ochranu práv a záujmov svojich klientov.


Dôverujú nám

O kvalite našej práce sa za roky nášho pôsobenia presvedčilo niekoľko desiatok významných klientov. Ak by ste sa chceli zaradiť medzi spokojných klientov aj vy, neváhajte nás kontaktovať.

Dôverujú nám

O kvalite našej práce sa za roky nášho pôsobenia presvedčilo niekoľko desiatok významných klientov. Ak by ste sa chceli zaradiť medzi spokojných klientov aj vy, neváhajte nás kontaktovať.

Scroll to Top