Štát odkrýva vlastníkov spoločností

Od 01. Novembra 2018 majú spoločnosti so sídlom na Slovensku novú registračnú povinnosť.
Za jej nesplnenie hrozia pokuty a „nepríjemnosti“ napríklad v podobe odopretia účasti na verejných zákazkách. Každá spoločnosť zapísaná do obchodného registra pred 31.10.2018 musí registrovať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Ide však o povinnosť odlišnú od povinnosti registrovať konečného užívateľa výhod podľa tzv. protischránkového zákona.

Ak už aj spoločnosť má splnenú povinnosť podľa protischránkového zákona, musí si splniť aj túto novú registračnú povinnosť a to bez ohľadu na to, či mieni obchodovať so štátom. Konečným užívateľom výhod je osoba, prípadne viaceré osoby, ktoré spoločnosť reálne ovládajú alebo kontrolujú a v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Od 01. Novembra 2018 majú spoločnosti so sídlom na Slovensku novú registračnú povinnosť.
Za jej nesplnenie hrozia pokuty a „nepríjemnosti“ napríklad v podobe odopretia účasti na verejných zákazkách. Každá spoločnosť zapísaná do obchodného registra pred 31.10.2018 musí registrovať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Ide však o povinnosť odlišnú od povinnosti registrovať konečného užívateľa výhod podľa tzv. protischránkového zákona.

Ak už aj spoločnosť má splnenú povinnosť podľa protischránkového zákona, musí si splniť aj túto novú registračnú povinnosť a to bez ohľadu na to, či mieni obchodovať so štátom. Konečným užívateľom výhod je osoba, prípadne viaceré osoby, ktoré spoločnosť reálne ovládajú alebo kontrolujú a v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Cieľom zákonodarcu pri konštruovaní tejto povinnosti bolo, aby sa totožnosť skutočných vlastníkov spoločností neskrývala za ich komplikovanú štruktúru. Na rozdiel od protischránkového zákona však novela zákona neustanovuje postup, ako má spoločnosť zistiť a preukázať, kto je skutočný vlastník. Určuje iba to, aké údaje je potrebné evidovať v obchodnom registri.

Scroll to Top