Kúpili ste Volkswagen v rokoch 2010 až 2019? Je možné, že máte nárok na náhradu škody

Ak ste si kúpili vozidlo značky Volkswagen v rokoch 2010 až 2019 od určených predajcov (nižšie uvedené v texte), je tu možnosť uplatniť si náhradu škody z dôvodu kartelovej dohody predajcov, ktorá bola potvrdená právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2020/DOH/POK/R/15 zo dňa 15.05.2020 . Znenie prvostupňového rozhodnutia, ako aj konečného rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR je verejne dostupné na stránkach:

https://www.antimon.gov.sk/data/att/2099.pdf

https://www.antimon.gov.sk/data/att/2098.pdf

Týmto rozhodnutím boli uznaní vinnými z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže vyššie uvedením právoplatným rozhodnutím Rady Protimonopolného úradu SR zo dňa 15.05.2020 a prípadnú náhradu škody si môžu majitelia vozidiel uplatniť voči slovenským predajcom vozidiel zapojených do kartelovej dohody.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR o kartelovej dohode sa týka nasledujúcich predajcov:

 • A R A V E R a. s., so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO 00 679 291
 • Auto Gábriel, s.r.o. Košice, so sídlom Osloboditeľov č. 70, 040 17 Košice, IČO 31 699 090
 • Auto Unicom Zvolen, s.r.o., so sídlom Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen, IČO 46 326 651
 • Auto Unicom, s.r.o., so sídlom Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen, IČO: 36 033 031
 • AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o., so sídlom Š. Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 31 641 377
 • AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., so sídlom Nitrianska 1, 917 00 Trnava, IČO 31 443 036
 • AUTOMAX PLUS, s r.o., Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 569 022
 • AUTONOVO, a.s., so sídlom Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica, IČO 35 796 693 
 • Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO 36 239 763
 • BOAT a.s., so sídlom Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO 35 756 764
 • DOVE, s.r.o., so sídlom MOTOCENTRUM – areál 3052, 058 01 Poprad – Východ, IČO 36 465 224
 • DS – CAR, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 233 510
 • G A L I M E X s.r.o., so sídlom Sučianska 5470/49, 036 08 Martin – Priekopa, IČO 31 559 093
 • HÍLEK a spol., a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO 36 239 542
 • PO CAR, s.r.o., so sídlom Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov, IČO 31 693 989 
 • Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO 31 362 788
 • Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, IČO 31 319 459
 • Š – AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., so sídlom Požiarnická 5, 091 01 Stropkov, IČO 36 455 385

Ak vyššie uvedené podmienky spĺňate, naša advokátska kancelária Fridrich Lawyers, s.r.o. zastrešuje právnu pomoc pri získaní náhrady škody, ktorá sa pohybuje v závislosti od výšky kúpnej ceny Vášho vozidla.

Vaše náklady za právnu pomoc a zastupovanie by predstavovali 25% z vymoženej sumy, čo znamená, že v prípade neúspechu by ste neplatili advokátovi žiadnu odmenu, ani vopred od Vás nebude požadovaná žiadna záloha na odmenu za právne služby.

V prípade záujmu a v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom náhrady škody nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktovať nás je možné prostredníctvom emailovej adresy recepcia@fridrichlawyers.sk

a tiež prostredníctvom telefónneho čísla +421 2 321 17 000.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top