Zmena §230 ods. 2 Zákonníka práce

Naše analýzy na univerzite, ako aj analýza znalca z odvetvia 330100 a 330300 (medzinárodné a európske právo), s ktorým spolupracujeme ukazujú, že vládou prijatá úprava: 

podmienkou pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa bude, že všetci členovia príslušného odborového orgánu sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ak sa odborová organizácia so zamestnávateľom nedohodne inak“ (§230 ods. 2 Zákonníka práce),

porušuje článok 3 Dohovoru MOP č.87, ktorý zaručuje právo na slobodnú voľbu zástupcov odborových organizácii.

Výbor pre slobodu združovania uviedol, že: cit. „Je výsadou zamestnaneckých a zamestnávateľských organizácií určovať podmienky pre voľbu svojich vedúcich a orgány (mocenské) by sa mali zdržať nenáležitého zásahu do výkonu práva zamestnaneckých a zamestnávateľských organizácií slobodne si voliť svojich zástupcov, čo je zaručené Dohovorom č. 87.“ 

Uviedol tiež, že: „Právo organizácii zamestnancov voliť svojich vlastných zástupcov slobode je nevyhnutnou podmienkou pre nich, aby mohli konať  pri úplnej slobode a podporovať účinne záujmy svojich členov. Aby toto právo bolo plne uznané, je zásadné, aby sa verejné orgány zdržali akýchkoľvek zásahov , ktoré by mohli narušiť výkon tohto práva, či už pri určovaní podmienok spôsobilosti vedúcich alebo pri výkone volieb samých.“ 

Je teda zrejmé, že zákon nesmie určovať, že odborový orgán môže pozostávať len zo zamestnancov podniku, kde odborový orgán pôsobí. 

V prípade, že dôjde k zavedeniu navrhovanej právnej úpravy do právneho poriadku je na mieste osobitne: 

– realizovať podnet na podanie návrhu na vyslovenie nesúladu § 230 ods. 2 druhej  a tretej vety Zákonníka práce s čl. 3 Dohovoru MOP č. 87 a to oprávneným subjektom (prezidentka, generálny prokurátor …) 

– podať sťažnosť na Výbor pre slobodu združovania Medzinárodnej organizácie práce pre porušenie článku 3 Dohovoru č.87

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top