Záväznosť Charty základných práv Európskej únie pre Slovenskú republiku v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dňa 10.4.2008 vyslovila Národná rada Slovenskej republiky súhlas Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho …

Záväznosť Charty základných práv Európskej únie pre Slovenskú republiku v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky Celý článok »

Scroll to Top