Uznesenie vlády SR č.693 – ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu- diskriminácia a porušenie základných práv a slobôd

Uznesenie vlády o obmedzení slobody pohybu zákazom vychádzania je rozhodnutím nadväzujúcim na vyhlásenie núdzového stavu. To uznesenie podmieňuje výnimku zo …

Uznesenie vlády SR č.693 – ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu- diskriminácia a porušenie základných práv a slobôd Celý článok »

Záväznosť Charty základných práv Európskej únie pre Slovenskú republiku v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dňa 10.4.2008 vyslovila Národná rada Slovenskej republiky súhlas Lisabonskou zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho …

Záväznosť Charty základných práv Európskej únie pre Slovenskú republiku v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky Celý článok »

Scroll to Top